Kolofon


Information iht. § 5 TMG (tysk telemedielov):

Glück in Sicht Ostseelodges GmbH & Co KG
Schwennaustraße 37
24960 Glücksburg

Repræsenteret af:

Glück in Sicht Holding GmbH, Glücksburg; der så igen er repræsenteret af deres CEO
Christoph Koeppen

Kontakt:

Tlf.nr.: 04075664490
Fax: 040756644965
E-mail: reservierung@glueck-in-sicht.de

Registrering:

Registrering i firmaregistret.
Registeransvarlig domstol: Flensburg byret
Registreringsnummer: HRA 9322 FL

Skatteregistreringsnummer:

Skatteregistreringsnummer iht. §27 a i lov om omsætningsafgift:
DE 278914924

Bemærkning vedrørende EU-tvistbillæggelse

Europa Kommissionen stiller en platform til rådighed vedrørende online-tvistbillæggelse (OS):  http://ec.europa.eu/consumers/odr
Du finder vores e-mailadresse øverst i kolofon.

Grafik & realisering

Die Visualisten GmbH
Visuelle Kommunikation
Hirschgraben 30 | 22089 Hamburg

[ www.dievisualisten.com ]

Denne hjemmeside anvender Content Management Systemet simple X CMS.

Billeddokumentation

Andrea Flak
Eichenstr. 29 | D-20259 Hamborg

[ www.andreaflak.de ]

Fotolia

[ www.fotolia.de ]

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Ansvar for indhold

Som serviceudbyder er vi iht. § 7 stk.1 TMG (tysk telemedielov) ansvarlig for vores eget indhold på hjemmesiden iht. almindelig lovgivning. Iht. §§ 8 til 10 i telemedielov er vi som serviceudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge, overdrage og gemme fremmed information eller at undersøge ulovlig aktivitet.Forpligtelsen til at fjerne eller spærre for brugen af information iht. almindelig lovgivning forbliver uberørt. Hæftelse i den forbindelse er dog først mulig fra det øjeblik, der er kendskab til konkrete lovovertrædelser. Så snart der foreligger informationer om lovovertrædelser vil vi omgående fjerne sådant indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider udbudt af tredjepart, og hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor påtager vi os heller intet ansvar for sådant fremmed indhold. Indehaver eller udbyder af den pågældende linkede side er ansvarlig for de linkede sider.  De linkede sider blev undersøgt på det tidspunkt, hvor der blev linket til dem. Retsstridigt indhold var ikke bekendt på det tidspunkt, hvor der blev linket til det. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er ikke mulig uden konkrete holdepunkter, der vidner om lovbrud. Så snart sådanne lovbrud bliver bekendt vil vi omgående fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indhold oprettet af sidens indehaver er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, bearbejdning, udbredelse og enhver form for anvendelse, der ligger ud over ophavsretten kræver skriftlig godkendelse fra den pågældende forfatter. Downloads og kopiering af denne side er kun tilladt til privat brug og ikke til kommerciel brug. Dersom indholdet på denne side ikke stammer fra indehaveren af siden tages der højde for tredjeparts ophavsret. Særligt indhold fra tredjepart betragtes således. Dersom du alligevel skulle blive opmærksom på krænkelse af ophavsretten bedes du kontakte os. Så snart sådanne lovbrud bliver bekendt vil vi omgående fjerne indholdet.

Databeskyttelse

Indehaveren af denne hjemmeside tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.
Brugen af vores hjemmeside er som regel mulig uden angivelse af personoplysninger. I det omfang der angives personoplysninger (for eksempel navn, adresse eller e-mailadresse) sker det så vidt muligt på frivillig basis. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke. Vi henviser til, at dataoverførsel på internettet (fx ved kommunikation per e-mail) kan indebære sikkerhedsbrister. Fuld beskyttelse imod tredjeparts adgang til oplysningerne kan ikke garanteres.

Cookies

Hjemmesiden anvender delvist såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen vira. Cookies tjener til at gøre vores serviceydelser brugervenlige, effektive og sikre at bruge. Cookies er små tekstfiler, der lægges på din computer og som gemmes af din browser. De fleste af de cookies vi anvender er såkaldte ”session-cookies”. Efter endt besøg slettes de automatisk. Andre cookies bliver liggende på din computer indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser igen næste gang du besøger siden.

Dermed kan du indstille din browser på en sådan måde, at du bliver informeret om brugen af cookies og kun tillade cookies i enkeltstående tilfælde eller helt udelukke dem samt automatisk slette dem når du lukker browseren. Dersom cookies deaktiveres er det muligt, at denne hjemmesides funktioner indskrænkes.

Server-log-files

Udbyderen af siden registrerer og gemmer automatisk information i såkaldte server-log-files, der automatisk modtager informationerne fra din browser. Disse er:

  • Browsertype og browserversion
  • Anvendte styresystemer
  • Reference URL
  • Værtsnavn på computer der ønsker adgang
  • Klokkeslæt for serverforespørgslen

Disse data kan ikke tilordnes bestemte personer. Disse data sammenføjes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at undersøge disse data i tilfælde af, at konkrete holdepunkter for retsstridig brug foreligger.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen gemmes informationerne i formularen sammen med de kontaktdata, du har angivet, i forbindelse med bearbejdningen af forespørgslen og i tilfælde af, at vi efterfølgende modtager flere spørgsmål. Disse informationer videregiver vi ikke uden din udtrykkelige tilladelse.

Detaljer videregivet ifm. modtagelse af nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev har vi brug for din e-mailadresse samt informationer, der gør det muligt at undersøge, at du faktisk er indehaver af
den angivne e-mailadresse. Ligeledes forsikrer vi os om, at du faktisk ønsker at modtage nyhedsbrevet. Vi indhenter ikke andre informationer. Vi bruger udelukkende disse informationer for at forsende det ønskede produkt og de videregives ikke til tredjepart. Din indvilligelse i at gemme informationerne, e-mailadressen samt at bruge e-mailen til forsendelse af nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes via ”slette”-linket i nyhedsbrevet.

Databeskyttelseserklæring ved brugen af Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner udbudt af webanalysetjenesten Google Analytiscs. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruger såkaldte ”Cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De informationer denne cookie indsamler om din brug af siden overdrages som regel til en af Googles´ servere i USA, hvor den gemmes. Mere information om håndtering af brugerdata hos Google Analytics findes i Googles databeskyttelseserklæring:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Browser plugin

Du kan forhindre, at der gemmes cookies på din computer ved at ændre indstillingen i din browser software. Vi henviser dog til, at du i så fald ikke vil kunne bruge alle funktionerne på denne hjemmeside i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre at de data, der indsamles om din brug af hjemmesiden ved hjælp af en cookie (inkl. din IP-adresse) til Google samt forhindre, at Google får mulighed for at forarbejde disse data, hvis du downloader og installerer det browser-plugin, du kan downloade under følgende link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Indsigelser imod dataindsamling 

Du kan forhindre indsamlingen ved brug af Google Analytics med et klik på følgende link. Der indsættes en opt-out-cookie, der forhindrer indsamlingen af dine data under fremtidige besøg på hjemmesiden: Deaktivering af Google Analytics.

IP-anonymisering

Vi bruger funktionen ”Aktivering af IP-anonymisering” på denne hjemmeside. Dermed forkortes din IP-adresse dog af Google indenfor medlemsstaterne af Den Europæiske Union eller andre lande, der er del af det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Kun i meget få situationer overdrages hele IP-adressen til en af Googles´ servere i USA og forkortes først dér. På indehaveren af denne hjemmesides vegne bruger Google informationen for at analysere brugen af hjemmesiden og udvikle rapporter om aktiviteten på siden samt til at forbedre ydelserne forbundet med hjemmeside- og internetbrugen. Den IP-adresse der overføres til Google Analytics fra din browser sammenknyttes ikke med andre informationen fra Google.

Information, sletning, spærring

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om de personlige data vi har gemt om dig, om hvor de stammer fra og hvem der modtager dem samt formålet med dataforarbejdningen. Du har også ret til at få rettet informationerne, få spærret dem eller slettet dem. Hvis du har spørgsmål vedrørende personlige data eller til andre emner er du til enhver tid velkommen til at kontakte os under kontaktdetaljerne angivet under kolofon.

Indsigelser imod reklame e-mails

Hermed gøres indsigelser imod brugen af obligatorisk angivne kontaktdetaljer under kolofon til forsendelse af reklame og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er bestilt. Indehaveren af siden forbeholder sig udtrykkeligt retten til at indlede retslige foranstaltninger i tilfælde af ulovlig fremsendelse af reklamer, fx i form af spam e-mails.

Kilde: e-recht24.de