Buchen

Kolofon

Information iht. § 5 TMG (tysk telemedielov):

Glück in Sicht Ostseelodges GmbH & Co KG
Schwennaustraße 37
24960 Glücksburg

Repræsenteret af:

Glück in Sicht Holding GmbH, Glücksburg; der så igen er repræsenteret af deres CEO
Christoph Koeppen

Kontakt:

Tlf.nr.: +49 (0)4631 44435-0
E-mail: reservierung@glueck-in-sicht.de

Registrering:

Registrering i firmaregistret.
Registeransvarlig domstol: Flensburg byret
Registreringsnummer: HRA 9322 FL

Skatteregistreringsnummer:

Skatteregistreringsnummer iht. §27 a i lov om omsætningsafgift:
DE 278914924

Bemærkning vedrørende EU-tvistbillæggelse

Europa Kommissionen stiller en platform til rådighed vedrørende online-tvistbillæggelse (OS):  http://ec.europa.eu/consumers/odr
Du finder vores e-mailadresse øverst i kolofon.

Grafik & realisering

Die Visualisten GmbH
Visuelle Kommunikation
Hirschgraben 30 | 22089 Hamburg

[ www.dievisualisten.com ]

Denne hjemmeside anvender Content Management Systemet simple X CMS.

Billeddokumentation

Andrea Flak
Eichenstr. 29 | D-20259 Hamborg

[ www.andreaflak.de ]

Fotolia

[ www.fotolia.de ]

Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer)

Ansvar for indhold

Som serviceudbyder er vi iht. § 7 stk.1 TMG (tysk telemedielov) ansvarlig for vores eget indhold på hjemmesiden iht. almindelig lovgivning. Iht. §§ 8 til 10 i telemedielov er vi som serviceudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge, overdrage og gemme fremmed information eller at undersøge ulovlig aktivitet.Forpligtelsen til at fjerne eller spærre for brugen af information iht. almindelig lovgivning forbliver uberørt. Hæftelse i den forbindelse er dog først mulig fra det øjeblik, der er kendskab til konkrete lovovertrædelser. Så snart der foreligger informationer om lovovertrædelser vil vi omgående fjerne sådant indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider udbudt af tredjepart, og hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Derfor påtager vi os heller intet ansvar for sådant fremmed indhold. Indehaver eller udbyder af den pågældende linkede side er ansvarlig for de linkede sider.  De linkede sider blev undersøgt på det tidspunkt, hvor der blev linket til dem. Retsstridigt indhold var ikke bekendt på det tidspunkt, hvor der blev linket til det. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er ikke mulig uden konkrete holdepunkter, der vidner om lovbrud. Så snart sådanne lovbrud bliver bekendt vil vi omgående fjerne sådanne links.

Ophavsret

Indhold oprettet af sidens indehaver er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, bearbejdning, udbredelse og enhver form for anvendelse, der ligger ud over ophavsretten kræver skriftlig godkendelse fra den pågældende forfatter. Downloads og kopiering af denne side er kun tilladt til privat brug og ikke til kommerciel brug. Dersom indholdet på denne side ikke stammer fra indehaveren af siden tages der højde for tredjeparts ophavsret. Særligt indhold fra tredjepart betragtes således. Dersom du alligevel skulle blive opmærksom på krænkelse af ophavsretten bedes du kontakte os. Så snart sådanne lovbrud bliver bekendt vil vi omgående fjerne indholdet.

Indsigelser imod reklame e-mails

Hermed gøres indsigelser imod brugen af obligatorisk angivne kontaktdetaljer under kolofon til forsendelse af reklame og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er bestilt. Indehaveren af siden forbeholder sig udtrykkeligt retten til at indlede retslige foranstaltninger i tilfælde af ulovlig fremsendelse af reklamer, fx i form af spam e-mails.

Kilde: e-recht24.de